Contributie

Contributie verplichting geldt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. 

 

Senioren (leeftijd 18 jaar en ouder)     € 120,00
Junioren (leeftijd 13 t/m 17 jaar)  €   60,00
Voltijdstudenten (leeftijd 17 t/m 21 jaar)  €   60,00
Lid 2e vereniging (leeftijd 18 jaar en ouder)  €   60,00
Mini's (leeftijd t/m 12 jaar)  €   30,00
Afkoop kantinedienst  €   35,00
Afkoop schoonmaak  €   35,00
Jeu de boules lidmaatschap (niet leden Rekke)  €   25,00

(peildatum leeftijd is 1 juli)

Betalingen 

Op bankrekeningnummer: NL80 RABO 0372 1021 58

Ten name van: W.L.T.V. REKKE te Workum

Onder vermelding van het lidnummer (staat linksboven op factuur)

 

Beëindiging lidmaatschap:

Schriftelijk vóór 15 december van het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging of de ledenadministratie via

  • Bij opzegging tussen 15 december en 1 april bent u de verenigingsafdracht aan de KNLTB verschuldigd en eventuele administratiekosten. 
  • Bij opzegging na 1 april bent u de vereniging het volledig contributiebedrag verschuldigd. In geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden kan een regeling worden getroffen met de vereniging.