Contributie

Contributie verplichting geldt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. 

 

Senioren (leeftijd 22 jaar en ouder)     € 140,00
Senior 2e vereniging  € 120,00
Junioren + (leeftijd 18 t/m 21 jaar)  €   90,00
Junioren (leeftijd 12 t/m 17 jaar)  €   65,00
Mini's (leeftijd t/m 11 jaar)  €   30,00
Afkoop kantinedienst  €   40,00
Afkoop schoonmaak  €   40,00
Jeu de boules lidmaatschap (niet leden Rekke)  €   25,00

(peildatum leeftijd is 1 juli)

Betalingen 

Op bankrekeningnummer: NL80 RABO 0372 1021 58

Ten name van: W.L.T.V. REKKE te Workum

Onder vermelding van het factuurnummer.

 

Incassomachtiging

De penningmeester wil graag dat je de club machtigt om de jaarlijkse contributie automatisch af te schrijven.Twee weken van tevoren krijg je een factuur met de berekening van de contributie.

Geef je machtiging door via DIT formulier of .

 

Beëindiging lidmaatschap:

Schriftelijk vóór 15 december van het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging of de ledenadministratie via

  • Bij opzegging tussen 15 december en 1 februari bent u de verenigingsafdrachten aan de KNLTB verschuldigd en eventuele administratiekosten. 
  • Bij opzegging na 1 februari bent u de vereniging het volledig contributiebedrag verschuldigd. In geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden kan een regeling worden getroffen met de vereniging.