De Kantine

kassa.png

Indien er consumpties gebruikt worden in de kantine, dienen die contant of met de pin afgerekend te worden. Consumpties op rekening is niet mogelijk.

 

De kantinecommissie doet haar uiterste best om elke zomer de openingstijden, bemensing en assortiment van de kantine zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wedstrijden en de te verwachten drukte en behoefte.

De kantine is er niet alleen voor iedereen maar ook van iedereen. We rekenen op een ieders medewerking bij het verzorgen van het natje en droogje in de kantine en op het terras.

Je kunt een steentje bijdragen door:

  • Gebruikte spullen terug te brengen naar de bar, ook al zijn ze niet van jezelf
  • Bij te springen als lid als het druk is. Al is het alleen maar om de vaat in- of uit te ruimen
  • Gastspelers als team zelf te ontvangen en van een drankje te voorzien en af te rekenen. Vrijwilligers kunnen door hun werk en avondeten meestal niet tijdig aanwezig zijn
  • Sluitdienst aan het eind van de avond over te nemen van de vrijwilligers wanneer wedstrijden en/of gezelligheid uitlopen. Ook vrijwilligers moeten de volgende dag vaak weer werken
  • Als zaterdagteam de kantine en kleedruimten schoon achter te laten/te maken, zodat spelers op zondag ook op een nette manier kunnen worden ontvangen
  • Je consumpties direct af te rekenen of te laten noteren op de bon in de kassa en deze bon bij vertrek te betalen.
  • Gastspelers geen toestemming te geven achter de bar of in de keuken te komen.

 

Toegang kantine

 

Het inbraakalarm is aan de kantinedeur gekoppeld:

Als de rode led, onder de linker bovenste knop brand staat het alarm erop.

Wil je naar binnen, bied dan één keer je kaart aan (de toetsen lichten kort op, als bewijs dat de kaart gelezen is) en wacht daarna op de piep van het alarm en vervolgens op het gesproken "Welkom". Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld.

Ben je de laatste persoon, die de kantine verlaat, toets dan eerst de "A"-toets en volg daarna de gesproken instructies. (Je moet je kaart weer aanbieden). Het alarm wordt hiermee ingeschakeld.

LET OP: Het duurt enige tijd voor het rode ledje weer brand. Gedurende deze tijd hoor je de alarminstallatie piepen. Wacht dit s.v.p. helemaal af, mocht je toch weer de kantine willen betreden omdat je bijvoorbeeld iets vergeten bent.

Voor verkrijgen van de pas zie Baanregelement.

 

Kantine- en schoonmaakdiensten

Kantine- en schoonmaakdiensten kunnen ingepland worden op de site: mijn.knltb.club. Nadat er is ingepland wordt er een bevestiging via de mail gestuurd. Een dag voordat de dienst begint wordt er nogmaals een mail gestuurd ter herinnering. Zet de ingeroosterde datum direct op de kalender of in de agenda zodat er rekening gehouden kan worden met andere verplichtingen en indien nodig tijdig vervanging geregeld kan worden.

In de kantine hangt op het prikbord een lijst waarop de diensten afgetekend moeten worden. Wanneer schoonmaakdiensten niet worden nagekomen is alsnog de afkoop regeling van kracht.

Als het nodig is ruil dan zelf de schoonmaak- of kantinedienst. Geef dit ook door aan degene die de planning in beheer heeft.

Ook dit jaar worden alle toernooien en competities volledig op toernooi.nl en/of mijnknltb.toernooi.nl/ sites vermeld. Zodra definitieve aantallen deelnemers, speeldata en speeltijden bekend zijn wordt bekeken welke diensten eventueel kunnen komen te vervallen. Je wordt hierover direct telefonisch benaderd. Wanneer een dienst vervalt kan er weer ingepland worden op de site van mijn.knltb.club.

Graag één ieders medewerking en flexibiliteit bij deze procedure.

Opening kantine: Aan de hand van het competitieoverzicht en activiteitenschema plant de kantinecommissie tijden in voor kantinediensten op de site mijn.knltb.club. In overleg (eventueel met de competitieteams) wordt de behoefte en noodzaak en tijdstip van inzet van de kantinediensten vastgesteld. Als er maar 1 team thuis speelt wordt er geen kantinedienst ingepland.

Als een team specifieke wensen heeft maak die dan tijdig bekend bij de kantinecommissie.

Houd er wel rekening mee dat vooral aan het begin van de avond nagenoeg geen vrijwilligers beschikbaar zijn. Ook kan er niet verwacht worden dat vrijwilligers later dan 23.00 uur ingezet worden. Het team dient dan afspraken te maken voor overname van de dienst, afsluiten en afdracht van de omzet van de dag.

Sleutels: Dit jaar moeten de sleutels voor de kantinedienst worden opgehaald en ingeleverd bij Lucas Ybema. Regel dit tenminste een dag van te voren anders bestaat de kans dat de deur op slot zit op het moment dat de dienst start. Sleutels voor de schoonmaakdienst worden door de voorganger op het volgende adres afgeleverd.

 

WiFi en TV

In de kantine is gratis WiFi en digitale TV aanwezig, zodat je niks hoeft te missen.

 

Let op: Als je de ClubApp installeert (zie hiervoor https://www.knltb.club/clubapp) kun je je diensten, toernooien en nog veel meer, daarin ook zien.