Organisatie

Hier vindt u een overzicht van de organisatie van de vereniging:

 

Bestuur WLT "Rekke"
Voorzitter John Tigchelaar
Secretaris

Eric Groen

Penningmeester

Pietje Anna Feenstra

Leden Henk Wind
  Katja Neve
  Miranda van der Zee
  vacature (Geert de Vries)

 

Stichting expoitatie tennispark Workum
Voorzitter

Wouter Knol

Secretaris vacature (Geert de Vries)
Penningmeester Lodewijk Tillema
Technisch beheer Jan Gietema

 

Ledenadministratie

Janna Gietema-Dijkstra

 

Jeugdcommissie
Tjitske Gietema
Jørgen Jansen
Tealien Spoelstra
Richtje Tichelaar

 

Technische commissie (Competitie)
Gerard van Wigcheren
Marian Oude Lohuis

 

Kantine-en schoonmaak commissie
Gijs Huisman (inkoop)
Feikje Groen (roosters)
Lucas Ybema
Cilia Jellesma (wijn inkoop)
Geert de Vries

 

Organisatie toernooien
35+/55+ Vacature
  Marian Oude Lohuis
  Remco Neve
  Katja Neve
Clubcampioensch. Henk Wind
  Vacature Robert van Netten
  Miranda van der Zee

 

Baan onderhoud
Wouter Knol (voorlopig)
Harry Jellesma (ad hoc)
Jan Brouwer (ad hoc)
Siem de Groot (ad hoc)
Eric Bruggink (ad hoc)
Folkert Niemantsverdriet (ad hoc)
Gerard Galema (ad hoc)
Henk Venema (ad hoc)
Hero van Maanen (ad hoc)
Jasper Bosma (ad hoc)
Sjoerd Hiemstra (ad hoc)

 

Technisch onderhoud
Henk Miedema

 

Groen beheer
Gerrit Rolsma

 

Tennishal (winterseizoen)

Betsy Hofstede (vaste uren/verhuur)

Feikje Groen/Jolanka Vries/Harry Jellesma (zondagcomp.)
Cilia Jellesma/Marietje van Tuinen (dinsdagmiddag)

 

Toss-avond
Vacature is vervuld
Vacature is vervuld

 

Jeux de boules
Theo Thomassen (0515 541000)

 

Webmasters
Douwe Yntema

Hielke de Jong