Organisatie

Hier vindt u een overzicht van de organisatie van de vereniging:

 

Bestuur WLT "Rekke"
Voorzitter John Tigchelaar
Secretaris

Katja Neve

Penningmeester

Pietje Anna Feenstra

Alg. Leden

Rianne Bekkema-De Vries

 

Rients Galema

  Henk Wind
 

Miranda van der Zee

 

Stichting expoitatie tennispark Workum
Voorzitter

Wouter Knol

Secretaris vacature (Geert de Vries)
Penningmeester

Lodewijk Tillema

Technisch beheer vacature (Jan Gietema)

 

Ledenadministratie

Janna Gietema-Dijkstra

 

Jeugdcommissie
Tjitske Gietema
Jørgen Jansen
Tealien Spoelstra
Richtje Tichelaar

 

Technische commissie (Competitie)
Gerard van Wigcheren
Marian Oude Lohuis

 

Kantine-en schoonmaak commissie
Gijs Huisman (inkoop)
Feikje Groen (roosters)
Vacature (Lucas Ybema)
Cilia Jellesma (wijn inkoop)
Geert de Vries

 

Organisatie toernooien
35+/55+ Vacature
  Marian Oude Lohuis
  Remco Neve
  Katja Neve
Clubcampioensch. Henk Wind
  Vacature (Robert van Netten)
  Miranda van der Zee

 

Baan onderhoud
Wouter Knol (voorlopig)
Harry Jellesma (ad hoc)
Jan Brouwer (ad hoc)
Siem de Groot (ad hoc)
Eric Bruggink (ad hoc)
Folkert Niemantsverdriet (ad hoc)
Gerard Galema (ad hoc)
Henk Venema (ad hoc)
Hero van Maanen (ad hoc)
Jasper Bosma (ad hoc)
Sjoerd Hiemstra (ad hoc)

 

Technisch onderhoud
Henk Miedema

 

Groen beheer
Gerrit Rolsma

 

Tennishal (winterseizoen)

Betsy Hofstede (vaste uren/verhuur)

Feikje Groen/Jolanka Vries/Harry Jellesma (zondagcomp.)
Cilia Jellesma/Marietje van Tuinen (dinsdagmiddag)

 

Toss-avond
Vacature
Vacature 

 

Jeux de boules
Theo Thomassen (0515 541000)

 

Webmasters
Douwe Yntema

Hielke de Jong