op 25. juli 2021
Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

 

Beste Rekke leden,

Via deze nieuwsbrief willen we u graag namens het WLT Rekke bestuur en het bestuur van de Stichting Exploitatie Tennispark Workum informeren over een aantal zaken die momenteel binnen de vereniging en stichting spelen. 

Eind april j.l. bent u middels een nieuwsbrief geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen: de integratie van de Stichting en WLT Rekke, het Meerjaren  Onderhoudsplan en de update van het toegangssysteem van het tenniscomplex. De tijd staat niet stil, vandaar deze update over de diverse onderwerpen. 

Integratie Stichting en WLT Rekke: In opdracht van het verenigingsbestuur WLT Rekke en Stichtingsbestuur Exploitatie Tennispark Workum heeft een commissie de mogelijkheden onderzocht en eind mei advies uitgebracht. Aanleiding voor deze opdracht was: ten eerste  het vervallen van het BTW voordeel voor onderhoudskosten, ten tweede geplande onderhoudsinvesteringen en ten derde een directere afstemming met leden over de wensen m.b.t. het tennispark. De commissie heeft geadviseerd dat het nu het goede moment is om de besturen te laten fuseren en WLT Rekke ook verantwoordelijk te maken voor het beheer en onderhoud van het complex. De besturen zijn het eens met dit advies en zijn van mening dat het traject tot een fusie ingezet kan gaan worden. De leden van de WLT Rekke moeten instemmen met deze fusie en zullen daarna ook de aangepaste statuten moeten accorderen. Alvorens verder te gaan met de plannen zal dit onderwerp dus voorgelegd moeten worden aan de leden en dit zal worden geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering 16 september 2021. Eén en ander zal tijdens de vergadering worden toegelicht en er is uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Bouwcommissie Meerjaren Onderhoudsplan: De bouwcommissie heeft de rapportage grotendeels afgerond. Het adviesrapport is namens de Stichting gepresenteerd aan het bestuur van WLT Rekke. Uit de rapportage blijkt dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn om het tennispark toekomst bestendig te maken. De omvang van de investeringen is een argument om ook de besluitvorming daarover in één bestuursorgaan te laten plaatsvinden; vandaar de opvatting van de besturen om de grote investeringen pas te gaan plegen, nadat het traject tot integratie is afgerond.  Ook dit onderwerp zal aan de orde komen in de ALV van 16 september.

Sleutel/toegangssysteem Tenniscomplex: Het huidige toegangssysteem met magneetsleutel is nodig aan vervanging toe, de huidige sleutels kunnen niet meer worden geleverd. Daartoe is een aantal opties bekeken en in beeld gebracht, waaronder toegang via de (nieuwe) KNLTB-pas. Op de ALV van 16 september zal het voorstel hoe te voorzien in de vervanging worden gepresenteerd.

Rekke Clubkampioenschappen 2021: De CK-toernooicommissie is voornemens om de WLT Rekke Clubkampioenschappen 2021 te organiseren van woensdag 25 augustus tot en met zondag 5 september 2021. Noteer deze data dus alvast in uw agenda!. U ontvangt binnenkort per email van de organisatie informatie over de wijze van inschrijving, speelcategorieën etc. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger te assisteren bij de organisatie, laat het dan a.u.b. ook weten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WLT Rekke & bestuur Stichting Exploitatie Tennispark Workum