op 25. september 2021
Aanpassing coronamaatregelen per 25 september 2021

Aanpassing coronamaatregelen per 25 september 2021

 

 

Beste Rekke leden,

Vanaf zaterdag 25 september 2021 mag de 1,5 meter los gelaten worden, maar er zijn wel een aantal door de overheid opgelegde nieuwe en verplichte voorwaarden van toepassing. Zo is voor het gebruik van horeca binnen een coronatoegangsbewijs benodigd voor iedereen van 13 jaar en ouder, ook op sportlocaties zonder een volledige horeca-vergunning. 

Vanaf 25 september 2021 mogen clubhuizen, sportkantines en sportlocaties open onder de volgende voorwaarden:

  • De horeca/kantine dient om 00.00 uur gesloten te worden.
  • Bij 'verblijven binnen in de horeca (kantine)' van een tennisvereniging' geldt dat er een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.  
  • Een coronatoegangsbewijs kan zijn: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag (niet ouder dan 24 uur).
  • Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd (vanaf deze leefijd mag gevraagd worden naar het ID).
  • Het coronatoegangsbewijs is binnen verplicht in de kantine, ook als binnen de 1,5 meter gehandhaafd wordt/kan worden.
  • Voor het gebruik van het buitenterras geldt deze verplichting niet.
  • Voor het bestellen en afhalen van eten en drinken in de kantine voor op het buiteterras is een coronatoegangsbewijs niet verplicht.
  • In geval van doorloop naar toilet/kleedkamers en de tennishal is ook geen coronatoegangsbewijs benodigd.
  • Er geldt in de kantine geen maximaal aantal bezoekers.
  • Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geef elkaar dus de ruimte.

Voor meer informatie zie; www.corona.knltb.nl

Omdat wij geen vaste kantinebeheerder of een continue aanwezige bardienst hebben en dit met vrijwilligers/leden ook niet dagelijks kunnen realiseren, doet het bestuur een beroep op uw individuele verantwoordelijkheid en vertrouwen we er op dat deze (verplichte) richtlijnen in acht genomen worden. U wordt ook verzocht om gasten/publiek/lessers en bezoekende competitieteams hierop te attenderen, volledigheidshalve zullen we de richtlijnen ook op de kantinedeur ophangen. 

Hopende op uw begrip en met sportieve groet,

Bestuur WLT Rekke