op 14. januari 2021
Consequenties Corona maatregelen

Consequenties Corona maatregelen

 
Woensdag 13 jan verlenging lockdown en sluiting complex tot tenmiste 9 februari 2021
 

Beste Rekke leden,

Sinds gisterenavond weten we dat de huidige lockdown verlengd wordt, waardoor ook het tenniscomplex helaas gesloten blijft tot tenminste 9 februari 2021.

Bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in het coronabeleid/-maatregelen zullen we u daarover informeren.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Bestuur WLT Rekke

 
Dinsdag 15 dec Lockdown tennis t/m 19 januari 2021
 

Beste Rekke leden,

Het kabinet heeft vanaf vandaag 15 december 2020 de Corona-maatregelen aangescherpt en een lockdown afgekondigd tot en met 19 januari 2021.

Nederland gaat dus 'op slot' en ook Rekke is daardoor helaas genoodzaakt om te stoppen met alle tennisactiviteiten en het complex weer te moeten sluiten. 

Als Rekke bestuur betreuren we dit, maar we begrijpen ook dat het onvermijdelijk en dus noodzakelijk is om gezamenlijk het Corona virus onder controle te krijgen. Hopende op u begrip, blijf gezond en denk om elkaar. 

Bestuur WLT Rekke

 
Dinsdag 01 dec
 

Beste Rekke leden,

Vanaf 1 december (dus vandaag) is het voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Dus ook in de binnenruimtes op ons tenniscomplex te Workum!

Tijdens het sporten hoef je geen mondkapje op, maar wel bij het betreden en verlaten van de tennishal en andere ruimtes zoals de entreehal (kleedkamers, douches en kantine zijn nog gesloten).

Ook tijdens lessen is vooraf en na afloop van de les het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Als je klaar bent met sporten wordt geadviseerd zo snel mogelijk een mondkapje op te zetten en het complex te verlaten.

Er geldt een uitzonderng voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, bv. mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Deze uitzondering geldt ook voor mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid (bv. door een longaandoening) en mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Meer details over deze uitzonderingen staan vermeld op: corona.knltb.nl

We hopen op uw begrip en willen als bestuur benadrukken dat het een verplichting betreft.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WLT Rekke

 

Dinsdag 17 nov

 

Beste Rekke leden,

Het Kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat de afgekondigde 'extra coronamaatregelen' van de afgelopen twee weken, vanaf donderdag 19 november weer ingetrokken en de maatregelen dus versoepeld worden naar de 'gedeeltelijk lockdown', zoals deze 14 oktober 2020 van kracht was. 

De voornaamste verandering voor Rekke is dat dubbelspel en lessen bij volwassenen vanaf 18 jaar weer is toegestaan op 1,5 meter afstand en er geldt maximaal 4 personen per baan (bij lessen is dit exclusief trainer). Voor jeugspelers tot 18 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. 

De overige maatregelen blijven van kracht:

 • de kantine, kleedruimtes en douches blijven gesloten.
 • het complex is alleen open voor vrij spelen (met baanreservering) en tennislessen.
 • (officiele) wedstrijden in teamverband zoals (interne)competities, tossen of toernooien zijn niet toegestaan.
 • de 1,5 meter regel dient overal in acht genomen te worden.
 • Bij dubbelspel alleen vaste koppels (niet onderling wisselen).
 • geen fysiek contact, wissel met de klok mee en ga niet dicht bij elkaar op het bankje zitten. 
 • toilet alleen open voor noodgevallen.
 • neem de hygiene-regelen en RIVM richtlijnen in acht.
 • toeschouwers/publiek zijn niet toegestaan.
 • neem zoveel mogelijk je eigen materiaal, tennisballen en bidon mee.
 • ga na het vrij spelen/lessen direct naar huis.

Voor meer informatie/richtlijnen zie ook: corona.knltb.nl

Fijn dat er ook weer gedubbeld mag worden, laten we er samen voor zorgen dat de ingezette daling van corona-besmettingen door zet. 

Veel tennisplezier, let op elkaar en blijf gezond.

Bestuur WLT Rekke

 
Woensdag 4 nov
 

Beste Rekke leden,

Het Kabinet heeft gisterenavond voor de komende twee weken de corona-maatregelen aangescherpt, deze zijn vanaf vanavond (4 november 2020) om 22.00 uur van kracht en hebben helaas ook invloed op onze tennis activiteiten.

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan en groepslessen zijn veboden.

Dit betekent voor Rekke-leden en de overige halgebruikers dat er helaas voor tennissers vanaf 18 jaar NIET meer dubbelspel gespeeld mag worden en dat er bij zowel het vrij-tennissen en de lessen maximaal twee spelers op een baan aanwezig mogen zijn, dit geldt voor zowel de binnen- als buitenbanen.

Bovenstaande ricthtlijnen hebben we vandaag per email ontvangen van de gemeente Sudwest-Fryslan. Vanuit de KNLTB zijn deze maatregelen telefonisch bevestigd, ze zijn nog met het NOC*NSF in overleg om de protocollen aan te passen en deze zullen z.s.m. gepubliceerd worden op de KNLTB Corona Toolbox (corona.knltb.nl).

We betreuren deze beperking, maar hopen dat de aangescherpte maatregelen van tijdelijke duur zijn, dat iedereen gezond blijft en dat er binnen de mogelijkheden toch nog gesport kan worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WLT Rekke

 

Dinsdag 14 okt
 

Beste Rekke leden,

Van de KNLTB is meer duiding ontvangen over de richtlijnen van de nieuwe corona-maatregelen die vandaag, woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur van kracht worden:

 • KNLTB heeft besloten om de competitie 2020 per direct te beeindigen, zowel voor de jeugd als senioren.
 • Reguliere open toernooien kunnen niet doorgaan.
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de eigen vereniging, zowel buiten als binnen in de hal. 
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer).
 • Tennis is geen contactsport, de 1,5 meter regel is goed te handhaven, zowel in enkel als in dubbelspel.
 • Dubbelen: dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van WVS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de expert van de KNLTB gering.
 • Naast de sportkantines zijn ook de douches en kleedkamers gesloten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Houdt bij het betreden van het tenniscomples de RIVM-richtlijnen en hygieneregels in acht en blijf bij klachten thuis!

De nieuwe maatregelen gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt het vervolg van de maatregelen.

Voor meer informatie zie ook: knltb.corona.nl 

Met vriendelijke groet,

Bestuur WLT Rekke

 

Dinsdag 29 sept
 

Geachte Rekke leden,

Gisterenavond heeft het Kabinet extra landelijke maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus, welke vanaf vandaag 29 september 2020 om 18.00 van kracht zijn.

Voor Rekke-leden zijn de navolgende veranderingen/zaken relevant:

1. De kantine en bar zijn tot nader order voor iedereen gesloten (ook het ophalen van consumpties, om deze elders op het complex te nuttigen, is niet toegestaan).

2. Bij sportwedstrijden mag geen publiek aanwezig zijn.

3. Tennis op de buitenbanen en in de hal is toegestaan, maar blijf bij klachten thuis!

4. De (hygiëne)maatregelen en de ‘1,5 meter afstand regel’ blijven uiteraard van kracht, denk hier a.u.b. ook om in de kleedkamers, toiletten en doucheruimtes.

5. De KNLTB zal de mogelijke gevolgen voor de competitie en toernooien zo snel mogelijk in kaart brengen en zijn hierover in overleg met NOC*NSF en VWS. Bij wijzigingen zullen we u daar via de VCL z.s.m. over informeren.

6. De nieuwe maatregelen zijn in ieder geval tot 20 oktober 2020 van kracht.

7. In overleg met de toernooi-organisatie is besloten om het op 16/17/18 oktober geplande ‘2020 Pleistertoernooi’ uit te stellen.

We hopen op uw begrip, alleen samen krijgen we het virus onder controle, dus neem a.u.b. de richtlijnen in acht en blijf gezond.

Met sportieve groet,

Namens bestuur WLT Rekke,Eric GroenSecretaris

 
Dinsdag 7 juli
 

Beste Rekke leden,

Door de versoepelingen van de corona-maatregelen per 1 juli en cf. de KNLTB richtlijnen heeft de gemeente Sudwest-Fryslan de door het Rekke bestuur ingediende protocol, om de tennishal/binnenbanen weer te mogen openen, gisteren goedgekeurd. 

De hal/binnenbanen zijn per direct weer geopend voor tennis.

Voor meer details over de verhuur en het gebruik van de binnenbanen zie onze website. Details over de KNLTB fase 4 zijn te vinden op corona.knltb.nl.

Op de binnenbanen is normaal tenniscontact toegestaan, maar uiteraard blijft buiten het speelveld (voor personen van 19 jaar en ouder) altijd de 1,5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygienemaatregelen van het RIVM houdt, ook in de kantine, op het terras en in de kleedkamers.

Houdt dus afstand en geef elkaar de ruimte!

Bij de entree van het complex/gebouw en in de kantine zijn zichtbaar desinfectie middelen aanwezig.

Omkleden en het meenenemen van etenswaren in de hal is niet toegestaan.

Zonder toestemming van het bestuur en de stichting mogen er nog geen evenementen in de hal georganiseerd worden. 

Toeschouwers in de hal zijn niet toegestaan. 

We hopen dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt en de opgedragen richtlijnen opvolgt, waardoor we samen op een verantwoorde en veilige manier weer binnen en buiten kunnen tennissen.

 

Groet en veel tennisplezier namens het bestuur,

Eric Groen / secretaris

 
 
Zondag 28 juni
 

Goed nieuws voor de vereniging en leden, want het kabinet heeft afgelopen week besloten dat een aantal corona-maatregelen per 1 juli 2020 versoepeld worden:

 • De kantine, het terras, de kleedkamers, douchesvoorzieningen en toiletten mogen per 1 juli weer open. Wel blijft de 1,5m regel van toepassing en het is belangrijk dat iedereen zich aan de hygienemaatregelen van het RIVM houdt. 
 • Evenementen, competities en toernooien zijn weer mogelijk en toeschouwers zijn welkom. 
 • Om de 1,5m regel te kunnen waarborgen en de drukte op het complex te kunnen controleren en beheersbaar te houden, zullen er vooralsnog een beperkt aantal stoelen/tafels in de kantine en op het terras plaatsen. Zitbanken worden weer geplaatst op de buitenbanen. 
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij weer 'normaal' spelcontact mogen hebben op de baan, maar buiten de banen dient iedereen van 19 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (ook in de kantine/terras en kleedkamers).
 • Een toezichthouder voor de jeugd is niet meer nodig.
 • Voor alle leden geldt nog steeds dat het reserveren van buitenbanen voor vrij tennissen dient te gebeuren via de KNLTB ClubApp.
 • In de kantine zijn zichtbaar desinfecterende middelen, doekjes en handschoenen aanwezig. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en maak vlakken/apparatuur die u frequent aanraakt (bv. deuren-koeling) regelmatig schoon.
 • Er mag maximaal 1 persoon achter de bar en 1 persoon in de keuken aanwezig zijn. 
 • Betaal bij voorkeur contactloos per pin.
 • Er geldt voor de kantine geen verplichte resevering of triage (vragen naar gezondheidsklachten) als er minder dan 100 personen toegelaten worden.
 • Zonder toestemming van het bestuur en de kantinecommissie mogen er nog geen feesten georganiseerd worden.
 • Voor de openstelling van binnensportaccomodaties dient een plan met de gemeente afgestemd te worden, het betreden en gebruik van de tennishal is nog niet toegestaan.  

Voor meer informatie zie ook corona.knltb.nl

Veel tennisplezier namens het Rekke bestuur,

Eric Groen / secretaris

 

Zaterdag 23 mei
Er mag ook weer getost worden. Alleen door leden van Rekke, met in achtneming van de 1,5mtr. afstand.
Op elke woensdagavond vanaf 19:00 uur op maximaal 3 banen.
Coördinatie door Dick en Marijke.
Klik HIER voor meer informatie.
 
Woensdag 20 mei
Er mag weer gedubbeld worden op voorwaarde, dat de spelers de 1,5mtr. afstand in acht nemen. Kantine en terras blijven dicht.
I.v.m. de recente versoepelingen van het kabinet, zijn de KNLTB richtlijnen aangepast en onze gemeente volgt dit.
"Let wel", benadrukte SWF, "er kan gehandhaafd worden op deze richtlijnen".
 
Vrijdag 15 mei
Beste Rekke leden, 
 
Fijn om te zien dat er vanaf 11 mei weer op de buitenbanen getennist kan worden en dat opgelegde de KNLTB-richtlijnen daarbij in acht genomen worden.Als bestuur willen we u graag informeren over een aantal zaken, waarmee we in de komende periode de tennisactiviteiten verder hopen op te kunnen starten.

 

Vrij tennissen: Het vrije tennissen voor senior leden op gereserveerde banen via de KNLTB ClubApp en de ingeroosterde blokuren voor jeugdleden tot met 18 jaar op maandag en donderdag (17.00-21.00 uur) blijft tot 8 juni ongewijzigd. Op de feestdagen donderdag 22 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) is er voor de jeugd geen tennis. Het vrij en zonder toezicht tennissen van jeugdleden is helaas nog niet toegestaan.

 

Start tennislessen: Vanaf 8 juni worden er door trainer Jorgen Jansen voor junior en senior leden weer betaalde tennislessen aangeboden. Het voornemen is om u voor de zomervakantie vier weken tennisles aan te bieden met een vervolg na de zomervakantie. Leden ontvangen binnenkort een email met informatie over het lesaanbod, de kosten, het inschrijfformulier en aanmeldprocedure. Houdt uw mailbox dus in de gaten en geeft u tijdig op, want vol=vol. Voor deelname aan zomerlessen is een Rekke-lidmaatschap verplicht.

 

Kantine: Door de opgelegde corona-maatregelen zal onze kantine waarschijnlijk in ieder geval tot 1 september helaas gesloten blijven, waardoor we niet gezellig samen een drankje kunnen drinken op het complex en we als vereniging een aanzienlijk deel van onze inkomsten moeten missen. We hebben op dit moment nog ca. 70 kratten Hertog Jan bier op voorraad met een houdbaarheidsdatum tot september. Om te voorkomen dat deze niet op tijd geconsumeerd worden bieden we deze te koop aan voor € 15,00 per krat (inclusief statiegeld), waarmee u de vereniging dus ook financieel ondersteund. Liefhebbers kunnen zich aanmelden of  zaterdag 6 juni tussen 11.00-12.30 uur langskomen in de kantine. Betaling kan contant of via pin kassaterminal.

 

Toezichthouders: Volgens de KNLTB-richtlijnen mogen jeugdleden alleen de baan op met een toezichthouder. Om hier invulling aan te kunnen blijven geven zijn we op zijn naar vrijwilligers die ca. 1-2 uur per week willen fungeren als toezichthouder. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij de jeugdcommissie (contactpersoon Tjitske Gietema /)

 

We zijn hoopvol, maar weten in deze onzekere tijd niet wat de toekomst gaat brengen en/of de corona maatregelen versoepeld kunnen en mogen worden. Bij wijzigingen van de KNLTB-richtlijnen en de tennismogelijkheden zullen we u daar als bestuur over informere

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Eric GroenSecretaris//tel. 06-53810898 (op werkdagen na 17.00)

 

Maandag 11 mei

De senioren (19+) zijn vandaag ook weer opgestart. Voorlopig alleen enkelen (of dubbelen met een gezinslid; moet je wel in hetzelfde huis wonen).
Iedereen heeft een mail met de richtlijnen gekregen en de mogelijkheid om via de ClubApp te reserveren.
Je kunt 3 dagen vooruit reserveren. Als de App ingeburgerd is, wordt dit meer.
Mochten er vragen zijn, aarzel niet om een bestuurslid (staan in de App) te bellen.
 
En de jeugd is er ook al weer:
 
Dinsdag 06 mei over Jeugdtennis
Vanaf 11 mei tot 8 juni, kan de jeugd t/m 18 jaar weer tennissen in 4 vaste blokken van 50 minuten op maandag en donderdag van 17:00 tot 21:00 uur.
Alle buitenbanen zijn dan gereserveerd voor de jeugd.
De trainer Jørgen Jansen is aanwezig, samen met een andere toezichthouder.
 
Maandag 04 mei over financieën
Alle 204 leden hebben de contributie nu al betaald.
Dit toont aan, dat er, in deze moeilijke tijd, een grote clubliefde is onder de leden  en dat men de continuiteit van de club erg belangrijk vindt.
Omdat de opbrengst van de kantine is weggevallen en vaste kosten (huur van het complex, contributie KNLTB, overheidslasten, abonnementen) doorlopen, schrijven we nu wel rode cijfers.
Daarom heeft het bestuur een aanvraag ingediend bij de rijksoverheid in het kader van de regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (€ 4000).
Inmiddels is de tegemoetkoming  gestort op de rekening van Rekke!